Usługi

Kancelaria świadczy usługi w szczególności w zakresie:

  • udzielania  porad prawnych
  • sporządzania opinii prawnych
  • opiniowania, sporządzania i negocjowania umów
  • sporządzania pism procesowych w postępowaniu sądowym i administracyjnym
  • reprezentowania klientów w postępowaniu sądowym i administracyjnym
  • zakładania i obsługi spółek
  • bieżącej obsługi przedsiębiorców i instytucji na podstawie umowy o stałą współpracę
  • szkoleń  z wybranych dziedzin prawa